(składnia)

Robert Nowak: Współbieżna obsługa zdarzeń bez wątków

Wykorzystanie Boost.Asio do obsługi wejścia-wyjścia

Programista 2/2013 (9) [okładka]

Aplikacje powinny uwzględniać udogodnienia dostarczane przez sprzęt komputerowy i system operacyjny. Dotyczy to przede wszystkim programów, które mają wydajnie obsługiwać wielu niezależnych klientów lub wiele urządzeń. Biblioteka Boost.Asio pozwala tworzyć w języku C++ przenośne moduły służące do komunikacji.