(składnia)

Grzegorz Jurek: Pamięć transakcyjna i postęp w jej wprowadzeniu w C++20

Programista 10/2018 (77) grudzień/styczeń [okładka]

Tworząc aplikacje pracujące w systemach współbieżnych, jak i rozproszonych, każdy programista wcześniej czy później stanie przed problemem synchronizacji dostępu wątków/procesów do obszaru zasobów współdzielonych, zwłaszcza pamięci, czy to w celu komunikacji między procesami, czy w celu odczytu/modyfikacji współdzielonych danych. Żądanie dostępu do danych może nastąpić jednocześnie w kilku wątkach, co wprowadza problem rywalizacji o zasoby. Sytuacja taka wymusza synchronizację dostępu do zasobów przez wątki, tak aby z jednej strony wykluczyć modyfikowanie wspólnych zasobów jednocześnie przez kilka wątków, a z drugiej strony zagwarantować pełną współbieżność.