(składnia)

Michał Bartyzel, Mariusz Sieraczkiewicz: Technical Leadership: od eksperta do lidera

Programista 01/2015 (32) [okładka]

Większość liderów technicznych zaczyna swoją karierę jako eksperci techniczni – programiści, testerzy, projektanci. Jako eksperci uwielbiamy poznawać nowe narzędzia, biblioteki, rozwiązania, szkielety i pasjami rozwiązywać problemy. Aż pewnego dnia ktoś w organizacji, w której pracujemy, stwierdza, że już czas na to, abyśmy zostali liderami. Dla większości osób jest to trudny czas, bo oto ze świata zerojedynkowego wkraczamy w obszar, w którym reguły są rozmyte, a w szczególności zachowania ludzi są nieprzewidywalne. Czujemy się bezradni, nieprzygotowani do pełnienia tej roli, a do tego mamy jeszcze poczucie, że tracimy swoje kompetencje techniczne. I zastanawiamy się: „Czy to dla mnie? A może ja się do tego nie nadaję?”. Pozostaje otwarte pytanie: jak odnaleźć się w tej sytuacji.