(składnia)

Jan Potworowski: Wprowadzenie do scikit-learn na przykładzie analizy sentymentu

Programista 12/2015 (43) styczeń/luty [okładka]

Scikit-learn jest biblioteką open-source do analizy danych i uczenia maszynowego dla języka Python. Możliwości tej biblioteki zaprezentujemy na prostym przykładzie. Pokażemy krok po kroku, jak wytrenować oraz ewaluować klasyfikator przypisujący zdaniom z recenzji filmowych sentyment pozytywny lub negatywny. Pokażemy przy tym, jak integrować własne funkcje przetwarzające dane z funkcjonalnością biblioteki.