(składnia)

Krystian Kaczor: Sprint Zero

Programista 5/2012 (5) [okładka]

Pozwól, że Ci pogratuluję. W końcu nadszedł długo wyczekiwany moment, kiedy przygoda ze Scrum zaczyna się naprawdę. Pierwszy Sprint w historii projektu nazywany jest Sprintem Zero. Jest to Sprint nieco inny od pozostałych, ponieważ w tym Sprincie dużo czasu będzie poświęcone na rozruch projektu. Jednakże Sprint Zero, żeby nazywał się Sprintem, musi dostarczyć wartość biznesową. To jest ten moment, kiedy środowisko developerskie zostanie zbudowane, standardy ustalone, powstanie pierwsza linia kodu i testerzy stworzą Test Plan oraz być może Proof of Concept narzędzia automatyzacji.