(składnia)

Sławomir Sobótka: Receptury projektowe – niezbędnik początkującego architekta

Część III: Zarządzenie złożonością przez trójpodział logiki – Open/closed principle w praktyce

Programista 5/2013 (12) [okładka]

W modelu złożonego problemu zwykle możemy wydzielić strukturę wyższego rzędu charakteryzującą się różną podatnością kodu źródłowego na zmiany. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony meta-model, którym możemy posiłkować się w zmaganiach ze złożoną logiką biznesową. Meta-model będzie praktyczną realizacją drugiej zasady SOLID: Open/closed principle, która pozwala tworzyć rozwiązania otwarte na rozbudowę (rozbudowa to nie to samo co zmiana).