(składnia)

Wojciech Sura: Komendy i warunki

Efektywne zarządzanie komendami w aplikacjach desktopowych

Programista 4/2022 nadchodzący [okładka]

Architektura każdej aplikacji desktopowej powiązana jest ściśle z koncepcją komend, czyli poleceń, które może jej wydawać użytkownik. Ich implementacja może być nieskomplikowana albo bardzo wyszukana, ale każdy wybór pociąga za sobą istotne konsekwencje. Przyjrzyjmy się, które z podejść przyniesie nam najwięcej korzyści.