(składnia)

Szymon Moliński: Data Science i obserwacje Ziemi: przygotowanie danych

Programista 10/2018 (77) grudzień/styczeń [okładka]

Artykuł ten stanowi rozwinięcie artykułu „Przetwarzanie i analiza danych obserwacji Ziemi w Pythonie”, który ukazał się w numerze 3/2018 (70) magazynu „Programista”. W tamtym artykule zajmowaliśmy się podstawami: pozyskiwaniem danych i ich eksploracją. Tym razem temat zostanie rozwinięty o zagadnienia, z którymi zawsze mamy do czynienia przy przetwarzaniu danych satelitarnych: przekształceniami przestrzennego układu odniesienia i prawidłowym wyborem obszaru analizy oraz chmurami przysłaniającymi fragmenty obrazów.