(składnia)

Łukasz Mazur: Git – praca w modelu pull request

Programista 06/2015 (37) lipiec/sierpień [okładka]

Metoda pull requests (PR) jest funkcjonalnością, która ułatwia współpracę programistom pracującym w serwisach internetowych pozwalających na przechowywanie projektów, wykorzystujących Git jako system kontroli wersji jak Bitbucket czy GitHub. Dostarczają one webowy interfejs przyjazny dla użytkownika w celu umożliwienia dyskusji na temat proponowanych zmian przed ich integracją do oficjalnego projektu.