(składnia)

Bartosz Chrabski: Złe i dobre praktyki w testowaniu oprogramowania

Programista 7/2012 (7) [okładka]

Artykuł opisuje typowe, praktyczne problemy związane z pracami wykonywanymi podczas procesu testowania. Zebrana wiedza została uzupełniona o analizę przyczyn nieoptymalnego testowania oprogramowania oraz przedstawienie najlepszych praktyk, których zastosowanie pozwala na podniesienie efektywności dowolnego projektu.