(składnia)

Krystian Kaczor: Szacunek przede wszystkim

Programista 2/2013 (9) [okładka]

Stare powiedzenie, które często przewija się przy okazji kontroli projektów, to „Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu.” Każda metoda i proces są skazane na porażkę, jeżeli będziemy pracować z błędnymi danymi wejściowymi. W Agile pomiar postępu prac, rozmiaru Backloga i określenie harmonogramu projektu ściśle polegają na umiejętności szacowania przez członków zespołu. Szacunek User Story to dane wejściowe do planowania. Jeśli zespół będzie przypisywał złe wartości, to nikt nie będzie mógł dobrze przewidzieć postępu prac i jakikolwiek plan będzie nadawał się tylko do wyrzucenia do kosza, obojętnie czy stosujemy metody Fixed Scope, czy Fixed Date, o których pisałem wcześniej. Również codzienny postęp prac jest oparty na bieżącej estymacji zadań. Więc trzeba robić to jak najlepiej.