(składnia)

Dawid Żakowski: CocoaPods – zarządzanie zależnościami w projektach iOS

Programista 07/2015 (38) sierpień/wrzesień [okładka]

W aplikacjach mobilnych na platformę iOS wiele funkcjonalności wymaga złożonych implementacji. Dla ułatwienia pracy rutynowo stosuje się gotowe rozwiązania w postaci bibliotek i frameworków. Gotowe komponenty w postaci SDK służą również do integracji aplikacji z zewnętrznymi serwisami.