(składnia)

Dawid Borycki: Automatyczne testowanie aplikacji mobilnych za pomocą narzędzi Xamarin

Programista 05/2016 (48) czerwiec/lipec [okładka]

Różnorodność parametrów dostępnych urządzeń mobilnych wymaga od dostawców oprogramowania zoptymalizowania widoków aplikacji do różnych rozmiarów i rozdzielczości ekranów. Jednakże proces ten wymaga testowania aplikacji w różnych urządzeniach, co z kolei rodzi potrzebę zakupu wielu różnych urządzeń, jak również niezależnego instalowania kolejnych wersji aplikacji na poszczególnych urządzeniach lub emulatorach. Naturalnie taki tradycyjny sposób prowadzenia testów aplikacji mobilnych prowadzi do szeregu problemów. W szczególności czas realizacji testów rośnie liniowo z liczbą urządzeń oraz rozwojem kolejnych wersji aplikacji. Aby rozwiązać ten problem, Xamarin dostarcza odpowiednie narzędzia, między innymi usługę Test Cloud, która wspiera testowanie aplikacji mobilnych z wykorzystaniem dużej liczby fizycznych urządzeń. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie wybranych funkcjonalności narzędzi Xamarin na potrzeby prowadzenia automatycznych testów aplikacji mobilnych.