(składnia)

Dawid Borycki: Wykorzystanie technologii C++/CX w aplikacjach dla Windows

Programista 10/2015 (41) listopad/grudzień [okładka]

Język C# oraz platforma .NET nie są zazwyczaj wykorzystywane do implementacji algorytmów i aplikacji, wymagających szybkich obliczeń, na przykład cyfrowej analizy sygnałów lub obrazów. Jednakże uniwersalna platforma Windows, jak również Windows Runtime udostępniają interfejs programistyczny dla języka C++ Component Extensions (C++/CX), który umożliwia łączenie natywnych bibliotek i technologii C++ z kodem zarządzanym, kontrolowanym przez środowisko uruchomieniowe platformy .NET. W szczególności pozwala to na wykorzystanie natywnych bibliotek i technologii w aplikacjach dla Windows. W tym artykule przedstawię tę możliwość na przykładzie aplikacji uniwersalnej platformy Windows, której celem będzie binaryzacja map bitowych.