(składnia)

Łukasz Bartosik: Software defined radio (SDR) w domowym zaciszu. Czy to możliwe?

Programista 8/2019 (87) grudzień 2019/styczeń 2020 [okładka]

Terminu „radio programowalne” (ang. software defined radio, w skrócie SDR) używa się do określenia systemu komunikacji bezprzewodowej, w którym funkcjonalność warstwy fizycznej jest realizowana głównie za pomocą oprogramowania. Sprzęt ograniczony jest do minimum i wykonuje zadania, których nie można zrealizować programowo (m.in. wzmocnienie i filtracja analogowego sygnału oraz jego konwersja na postać cyfrową).