(składnia)

Dawid Borycki: OpenCV. Rejestracja obrazów i śledzenie obiektów przy użyciu dopasowania cech

Programista 10/2018 (77) grudzień/styczeń [okładka]

Rejestracja obrazów polega na ich wyrównywaniu. Z tego powodu jest ona ściśle powiązana z problemem śledzenia obiektów, gdyż w obu przypadkach należy rozpoznać przesunięcie, obrót oraz zmianę skali pomiędzy danymi obrazami lub ich wybranymi fragmentami. W tym artykule pokażę, w jaki sposób zaimplementować oba te algorytmy z wykorzystaniem wybranych detektorów i deskryptorów cech dostępnych w bibliotece OpenCV. Całość rozwiązania utworzę w Visual Studio 2019 Preview przy użyciu języka Python.