(składnia)

Adam Wołk: Anatomia języka Go

Programista 05/2015 (36) czerwiec/lipiec [okładka]

Go jest kompilowanym, współbieżnym, statycznie typowanym językiem programowania z automatycznym odśmiecaniem pamięci. Powstał pod szyldem firmy Google. Autorzy projektu są między innymi odpowiedzialni za powstanie UTF-8, systemu Unix, plan9 oraz wielu narzędzi, z których większość z nas korzysta do dzisiaj.