(składnia)

Paweł "KrzaQ" Zakrzewski: Boost.Asio na przykładzie bota do sieci IRC

Programista 02/2018 (69) marzec/kwiecień [okładka]

Boost to zestaw luźno powiązanych ze sobą bibliotek dla języka C++, zapewniających całe spektrum funkcjonalności – od obsługi dat zaczynając, kontynuując przez nowoczesne metaprogramowanie, a kończąc na implementacji obliczeń na kwaternionach [1] [2].