(składnia)

Robert Nowak: Aplikacje internetowe wykorzystujące Python

Biblioteki Flup, Web2py, Django

Programista 6/2013 (13) [okładka]

Artykuł omawia aplikacje, w których przeglądarka WWW służy do komunikacji. Część serwerowa jest tworzona w języku Python, wykorzystując bibliotekę Flup, Web2py lub Django. Pokazano przykłady dla serwera Lighttpd. Artykuł można traktować jako wprowadzenie dla osób, które nie miały okazji tworzyć tego typu oprogramowania.