(składnia)

Tomasz Kuter: RabbitMQ – otwarty system pośre­dniczący w wymianie wiadomości w środowisku rozproszonym

Programista 02/2016 (45) marzec/kwiecień [okładka]

RabbitMQ jest czymś w rodzaju firmy pocztowej, która jest organizacją złożoną nie tylko z placówek pocztowych, ale i całej infrastruktury służącej do przekazywania wiadomości z jednego miejsca na drugie, od nadawcy do odbiorcy. W RabbitMQ nadawca zwany jest producentem (ang. producer), odbiorca konsumentem (ang. consumer), a wspomniana firma pocztowa to w dużym uproszczeniu kolejka wiadomości (ang. message queue). Wiadomości są przesyłane w środowisku rozproszonym, co oznacza, że „nasza firma pocztowa” będzie odpowiedzialna za dostarczanie pakietów danych pomiędzy różnymi aplikacjami, często złożonymi systemami.