(składnia)

Tomasz Nurkiewicz: Spring Data JPA – jeszcze prostszy dostęp do bazy danych

Programista 04/2014 (23) [okładka]

Specyfikacja JPA miała za zadanie ujednolicenie różnych bibliotek realizujących mapowanie relacyjno-obiektowe w Javie, takich jak Hibernate czy EclipseLink. Spring Data JPA to niewielka biblioteka upraszczająca pracę z JPA poprzez automatyczne tworzenie kodu repozytoriów (DAO) oraz wygodną obsługę stronicowania i sortowania. Nie tylko znacząco skraca kod dostępu do danych, ale promuje też spójną strukturę tej warstwy.