(składnia)

Dawid Borycki: Wątki zarządzane w aplikacjach Windows Presentation Foundation a interfejs użytkownika

Programista 6/2013 (13) [okładka]

Poniższy artykuł jest drugim z serii trzech, w których omawiamy w kompletny sposób zagadnienia związane z odświeżaniem i utrzymywaniem aktywnego (nieblokującego) interfejsu użytkownika w aplikacjach korzystających z wątków roboczych. W pierwszej części omówiliśmy zagadnienia dotyczące biblioteki kontrolek Windows Forms. W tej części koncentrujemy się na problemach spotykanych podczas implementacji aplikacji wielowątkowych opartych o komponenty z biblioteki Windows Presentation Foundation.