(składnia)

Przemysław Pędziwiatr: RxJS, iterator, observable – co się dzieje pod maską?

Programista 7/2020 (94) [okładka]

RxJS definiuje niezwykle stroma krzywa uczenia się – mnóstwo operatorów, implementacja wzorców iteratora i obserwatora, zastosowanie reguł programowania funkcyjnego czy skomplikowane testowanie, co paradoksalnie daje obraz wszechstronnego i niezwykle uniwersalnego narzędzia, wymagającego zaledwie drobnej zmiany myślenia, by aplikacje weszły na wyższy poziom. Aby ułatwić to zadanie, w artykule przybliżono bibliotekę RxJS, kilka z jej metod, a także trzy operatory – concatMap, mergeAll oraz switchLatest.