(składnia)

Dawid Borycki: Przegląd wybranych narzędzi do tworzenia aplikacji wieloplatformowych: Embarcadero RAD Studio i Qt Creator

Programista 04/2016 (47) maj/czerwiec [okładka]

Programowanie aplikacji wieloplatformowych stanowi spore wyzwanie, w szczególności dla twórców aplikacji mobilnych. Wynika to głównie z różnorodności środowisk, języków oraz paradygmatów programowania dla poszczególnych platform. Aby rozwiązać te problemy, na przestrzeni kilku ostatnich lat powstało parę środowisk i koncepcji, których celem jest ujednolicenie tworzenia wieloplatformowych aplikacji. W tej mini-serii artykułów opiszę wybrane narzędzia wspierające programowanie tego typu aplikacji. W pierwszej kolejności omówię możliwości języka C++ w środowiskach Embarcadero RAD Studio oraz Qt Creator.