(składnia)

Michał Raczkowski: Kilka słów o Overloading i Overload resolution

Programista 02/2015 (33) marzec [okładka]

W poniższym artykule, korzystając ze standardu C++ (konkretnie posiłkowałem się szkicem standardu C++14 N3797), chciałbym przybliżyć nieco temat overloading i overload Resolution (overload – z ang. przeciążenie). Zgodnie z punktem standardu § 13.3 istnieje mechanizm selekcji najbardziej pasującej funkcji do wywołania ze zbioru funkcji-kandydatów (candidate functions) (§ 13.3.2).