(składnia)

Przemysław Trepka: Blockchain dla mas

O skalowaniu słów kilka

Programista 2/2022 (101) marzec/kwiecień [okładka]

W ostatnich latach słowo „blockchain” zaczęto odmieniać przez wszystkie przypadki, nie zawsze w pozytywnym znaczeniu. Sprawiło to, że coraz więcej osób stało się użytkownikami rozwiązań tego typu, co doprowadziło do powstania nowych problemów. Jednym z gorących tematów jest to, jak sprawić, by blockchain był w stanie obsługiwać ogromne ilości transakcji, nie tracąc przy tym swoich zalet, takich jak np. decentralizacja i bezpieczeństwo. Pojawia się zatem pytanie, czy jest to osiągalne. Może jednak ta technologia nie jest w stanie działać na dużą skalę?