(składnia)

Marek Sawerwain: Erlang - język inny niż C++ czy Java

Programista 1/2012 (1) [okładka]

Popularność języków C/C++ oraz Java jak na razie jest niezagrożona, jednakże warto wiedzieć, że istnieją też inne równie dobre języki programowania. Jednym z nich jest Erlang, naturalnie daleko mniej popularny niż np: Java. Choć jest to język od Javy starszy, to jednak pod wieloma względami daleko przewyższa wiele starszych oraz młodszych języków programowania. W tym krótkim artykule nie sposób opisać całości języka, jednak mamy nadzieję, że zaprezentowane przykłady zachęcą Czytelników do dalszych poszukiwań.