(składnia)

Składnia zapytań

Wyszukiwarka przeszukuje nie tylko informacje o autorze, czy opisy artykułów, ale również faktyczną opublikowaną zawartość. Podczas tworzenia zapytania zalecamy używania wyłącznie silnych słów kluczowych, np.: Hibernate Framework Domain Design. Uwzględnienie popularnych słów w zapytaniu może negatywnie wpłynąć na wyniki wyszukiwania.

Pola

Możliwe jest wyszukiwanie na podstawie konkretnych pól w strukturze. Obecnie wspierane pola:

Przykładowe zapytanie:

author:"Nowak" - zwróci artykuły, których autorem jest osoba o nazwisku Nowak

Wildcard (podstawienia)

Frazy mogą zawierać znaki ? i *, które oznaczają kolejno podstawienie pojedynczego znaku i podstawienie wielu znaków.

Przykładowe zapytania:

zer??q - dopasuje np. "zeromq"

hibern* framew??? - dopasuje np. "hibernate framework"

Niedokładność

W przypadku kiedy nie wiadomo jakie jest dokładnie brzmienie szukanego wyrazu, można użyć szukania niedokładnego z symbolem ~.

Przykładowe zapytanie:

wielowymiarowa~ - dopasuje np. "wielowymiarowej"

Sąsiedztwo

Możliwe jest wyszukiwanie fraz złożonych z wyrazów o określonej odległości. W tym celu należy dodać symbol ~ na końcu frazy.

Przykładowe zapytanie:

"środowiskach nawiązuje"~10

Zwiększanie wagi

Można zwiększyć wagę pojedynczego wyrazu lub frazy poprzez dodanie do nich symbolu ^ oraz współczynnika zwiększenia.

Przykładowe zapytania:

integracja^4 platformy - słowo "integracja" będzie cztery razy lepiej punktowane

"integracja platformy"^4 "Łukasz Mazur" - fraza "integracja platformy" będzie cztery razy lepiej punktowana

Operatory logiczne

Możliwe jest używanie operatorów logicznych NOT, AND, OR, +, -. Operatory muszą być pisane dużymi literami.

Przykładowe zapytanie:

android AND perl - zwróci wyniki w których na pewno występują słowa "android" i "perl"

Grupowanie

Możliwe jest tworzenie podzapytań poprzez dodanie nawiasów.

Przykładowe zapytanie:

(android OR lisp) AND perl - zwróci wyniki w których na pewno występuje słowo "perl", a także występuje słowo "android" lub "lisp"

 

Niektóre powyższe informacje stanowią ekstrakt z dokumentacji Lucene 5.3.0.