(składnia)

Dominik 'Disconnect3d' Czarnota: Debugowanie niskopoziomowe z Pwndbg

Programista 4/2023 (109) wrzesień/październik 2023 [okładka]

GDB, czyli GNU Debugger [0], to potężne narzędzie do debugowania aplikacji. Pozwala ono na dynamiczną analizę kodu źródłowego i natywnego; procesów użytkownika, jak i jądra systemów. GDB jest jednak nieco „toporny”: niektóre z jego komend są niewygodne w użyciu, a tekstowy interfejs (TUI) mógłby wyświetlać więcej informacji. Sytuację tę poprawia tytułowe Pwndbg – plugin do GDB, z którym zapoznamy się w tym artykule.