(składnia)

Szymon Romik: Programowanie Persistent Memory

Programista 7/2019 (86) listopad [okładka]

Pojęcie „Persistent Memory” opisuje technologię, która pozwala programom na bezpośredni dostęp do danych (ang. byte-addressable) oraz których treść pozostaje zapisana nawet w przypadku odłączenia zasilania. Ma ona zatem pewne cechy pamięci i dysku, lecz zazwyczaj nie zastępuje całkowicie żadnego z nich. Zamiast tego powinna być traktowana jako osobny, trzeci rodzaj pamięci. Takie użycie daje wiele nowych możliwości, szczególnie w kontekście big data, serwerów, wirtualizacji czy też środowiska cloud. Zestandaryzowany nowy model programowania w wielu aspektach może być nieoczywisty.