(składnia)

Rafał Kocisz: Dear ImGui: pragmatyczne podejście do programowania interfejsów użytkownika

Programista 1/2021 nadchodzący [okładka]

Kiedyś ktoś nieco przekornie stwierdził, że lenistwo jest motorem wszelkiego postępu. Oczywiście jest w tym stwierdzeniu sporo przesady, ale też można w nim znaleźć ziarno prawdy. Otóż istnieje pewna kategoria lenistwa, którą ja nazywam „lenistwem pragmatycznym”. Podstawową zasadą pragmatycznego lenia jest słynna reguła DRY (skrót od angielskich słów „don’t repeat yourself”, czyli: „nie powtarzaj się”). I tutaj należy uczciwie przyznać: ten rodzaj lenistwa często prowadzi do zwiększenia efektywności pracy i do powstawania ciekawych rozwiązań. Dziś chciałbym zaprezentować czytelnikowi Dear ImGui: bibliotekę służącą do tworzenia interfejsów użytkownika, która powstała w duchu tak właśnie postrzeganego lenistwa. Jeśli chcesz się przekonać, co z tego wynikło, to zapraszam do lektury!