(składnia)

Dawid Borycki: Xamarin. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych

Programista 01/2018 (68) luty/marzec [okładka]

Istnieje bardzo wiele metod tworzenia wieloplatformowych aplikacji mobilnych. Począwszy od rozwiązań ściśle natywnych, dostarczanych przez twórców poszczególnych platform, poprzez rozwiązania wieloplatformowe, unifikujące języki i narzędzia programowania, aż do rozwiązań hybrydowych, w których aplikacje mobilne powstają w oparciu o techniki webowe i w pełni zunifikowane interfejsy programistyczne. W tym artykule chciałbym pokazać, w jaki sposób tworzyć natywne aplikacje mobilne przy użyciu narzędzi Xamarin oraz języka C#.