(składnia)

Dawid Bedła: C++ != C – problemy, rozwiązania i możliwości. Część 1

Programista 02/2016 (45) marzec/kwiecień [okładka]

C++ nie jest jedynie C z klasami. Niestety, to, co kiedyś było siłą C++, czyli kompatybilność z językiem C, obecnie stanowi o jego słabości. Artykuł nie omawia standardowych kontenerów, zasad programowania obiektowego, używania klas i polimorfizmu. Skupia się natomiast na elementach, które najtrudniej wyeliminować oraz przyswoić inżynierom korzystającym z nowoczesnego C z klasami.