(składnia)

Monika Malinowska: Jak mnie słyszą, tak mnie piszą, czyli jak głos buduje wizerunek

Programista 5/2019 (84) wrzesień 2019 [okładka]

Na podstawie ludzkiego głosu jesteś w stanie określić, z jaką osobą rozmawiasz. Płeć, przybliżony wiek, słyszysz, czy osoba jest zdrowa, czy przeziębiona, w jakim jest nastroju. Oceniasz jej osobowość, słyszysz, czy jest osobą zdecydowaną, konkretną, dominującą. Oceniają nas ludzie i oceniają nas maszyny. Pisząc odpowiednie algorytmy, nauczyliśmy maszyny rozumienia ludzkich emocji, oceniania naszego stanu zdrowia, a także sprawdzania lojalności wobec pracodawcy. Jak zatem radzić sobie z głosem, aby i ludzie, i maszyny miały o nas jak najlepsze zdanie?