(składnia)

Rafał Kocisz: cppfront: rewolucyjny zwrot w historii języka C++?

Programista 6/2022 (105) listopad/grudzień [okładka]

We wrześniu br. na konferencji CppCon 2022 Herb Sutter, sekretarz komitetu standaryzacyjnego języka C++, wygłosił referat zatytułowany „Czy C++ może stać się 10 razy prostszy i bezpieczniejszy…?”, przedstawiając w nim pomysł na rozwiązanie problemów, z którymi C++ boryka się od kilkunastu lat. Chodzi tu o takie kwestie, jak stale rosnąca złożoność języka oraz brak wbudowanych mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo aplikacji. Czy zaproponowana idea oraz powiązany z nią eksperymentalny kompilator cppfront mogą stanowić rewolucyjny zwrot w historii języka C++? Niniejszy artykuł stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie.