(składnia)

Radosław Skoroch: Silnik fizyczny NVIDIA PhysX w projektach gier i aplikacji. Szybki start

Programista 04/2016 (47) maj/czerwiec [okładka]

Symulacja układu fizycznego składającego się ze zbioru punktów materialnych jest stosunkowo łatwa do samodzielnego przygotowania (patrz artykuły w numerach 7/2013 i 2/2015). Znacznie trudniejsze jest symulowanie bryły sztywnej, czyli układów, które nie ulegają odkształceniom. Nie dlatego, że równania ruchu są mniej oczywiste, choć to też, ale przede wszystkim ze względu na znacznie bardziej złożoną detekcję kolizji w trójwymiarowej przestrzeni i konieczność zaimplementowania prawidłowej reakcji na zderzenia. W tym kontekście nieocenione są gotowe silniki fizyczne, w których NVIDIA PhysX wydaje się obecnie jednym z najbardziej interesujących. Szybko rośnie liczba gier, w których ten silnik jest wykorzystywany.