(składnia)

Paweł "KrzaQ" Zakrzewski: Moduły w C++ – raport z postępów

Programista 05/2018 (72) czerwiec/lipiec [okładka]

O modułach w C++ – jako o rozwiązaniu problemu braku kompartmentalizacji w plikach nagłówkowych – mówi się równie długo, co o konceptach w kontekście nieczytelnych błędów kompilacji w przypadku podania niepoprawnych argumentów do szablonów. Oba te pojęcia są również bardzo szeroko rozumiane i mają różne, często wzajemnie sprzeczne interpretacje.