(składnia)

Przemysław Samsel: HTTP Request Smuggling – podatność złożonych systemów

Programista 1/2023 (106) luty/marzec	 [okładka]

Błędy bezpieczeństwa w oprogramowaniu są wypadkową wielu zdarzeń – intencjonalnych zaniedbań narastających przez lata, priorytetyzacji rozwoju biznesowego czy losowych zdarzeń w postaci tykających bomb istniejących w zewnętrznych bibliotekach. Mogą one także wynikać ze zbyt luźnej interpretacji dokumentacji bądź standardu. W poniższym artykule przyjrzyjmy się przykładom podatności zgłoszonych w ostatnich latach i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie ich uniknąć.