(składnia)

Dawid Borycki: Programowanie inteligentnych zegarków Apple Watch

Programista 05/2015 (36) czerwiec/lipiec [okładka]

W poprzednim artykule (Programista 3/2015) omówiłem technologię Xamarin.Forms, która umożliwia programowanie uniwersalnych aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zunifikowanego interfejsu programistycznego oraz jednolitego zestawu komponentów wizualnych. W tym artykule zaprezentuję możliwości bibliotek WatchKit z Xamarin.iOS w kontekście tworzenia aplikacji dla Apple Watch.