(składnia)

Tomasz Nurkiewicz: Hazelcast – rozproszone struktury danych i przetwarzanie

Programista 05/2015 (36) czerwiec/lipiec [okładka]

Hazelcast jest ciekawą biblioteką dla języka Java, umożliwiającą niemal przezroczyste poziome skalowanie aplikacji. Zasada działania biblioteki jest zadziwiająco prosta: Hazelcast sprawia, że zmiany w wybranych kolekcjach (mapach, kolejkach) dokonane w jednej instancji naszej aplikacji są automatycznie widoczne w pozostałych instancjach tej samej aplikacji. Dzięki temu implementacja rozproszonego cachowania czy wzorca producent-konsument staje się dziecinnie prosta.