(składnia)

Tomasz Nurkiewicz: Hystrix − zarządzanie błędami w systemach rozproszonych

Programista 11/2014 (30) [okładka]

Popularna ostatnimi czasy architektura mikrousług (ang. microservices) wystawia na pierwszy plan integrację sieciową między wieloma komponentami. Wszechobecność zewnętrznych usług i API również nie ułatwia zadania. W tak złożonych środowiskach błędy nie są wyjątkiem, a codziennością, którą trzeba zarządzać i testować. Hystrix to biblioteka w Javie zwiększająca stabilność w systemach, nawet w obecności błędów.