(składnia)

Maciej Norberciak: Kierowanie kierownikiem

Programista 1/2024 (111) styczeń/luty 2024  [okładka]

Tradycyjne podejście do zarządzania nazywa się „zarządzaniem w dół” – menadżer kieruje swoim zespołem, przekazując informacje, decyzje i zadania do podwładnych, jest ich liderem i odpowiada za ich skuteczność. Efektywne zarządzanie w dół pomaga w osiągnięciu celów organizacji. W tym artykule chciałbym przedstawić praktyczne aspekty „zarządzania w górę”, w którym pracownik buduje relacje z przełożonym, by w efekcie wpływać na jego decyzje – czyli „kieruje kierownikiem”.