(składnia)

Dawid Furman: Paradygmat obiektowy a funkcyjny

Programista 12/2018 (79) marzec 2019 [okładka]

Przejście ze sposobu myślenia, postrzegania i rozwiązywania zadań z paradygmatu obiektowego na funkcyjny jest trudne, jednak wraz ze zrozumieniem modelu funkcyjnego otrzymujemy nowe wyobrażenie o sposobie rozwiązywania dotychczasowych problemów programistycznych. Uzyskujemy potężne narzędzia pozwalające na wykorzystanie abstrakcji bezpośrednio wynikających z definicji matematycznych – w szczególności z teorii zbiorów. Innymi słowy nasz warsztat programistyczny zyskuje wiele nowych walorów.