(składnia)

Marek Sawerwain: CUDA w dot NETcie

Tworzenie programów w technologii CUDA nie zawsze wymaga stosowania C/C++, można też pisać w C#

Programista 2/2013 (9) [okładka]

Jedną z ważnych zalet platformy .NET jest wielojęzyczność, objawiająca się m.in. możliwością współpracy z obiektami i klasami utworzonymi w różnych językach programowania. Pakiet Cudafy.NET to rozwiązanie wykorzystujące w pełni tę własność .NETu, gdyż pozwala na tworzenie aplikacji wykorzystujących technologię CUDA przy zastosowaniu języka C#, bez konieczności bezpośredniego kodowania procedur obliczeniowych w CUDA C/C++.