(składnia)

Kamil Rytarowski: Metody synchronizacji i kontroli przerwań w kernelu NetBSD

Programista 06/2015 (37) lipiec/sierpień [okładka]

Czemu służy synchronizacja w jądrze systemu operacyjnego? Realizuje ona mechanizmy zabezpieczające współdzielone zasoby przed uszkodzeniem na skutek niekontrolowanego dostępu. Synchronizacji nie można rozpatrywać w oderwaniu od architektury jądra i szerszego pojęcia mechanizmów sterowania, w tym szczególnie kontroli przerwań, które to dają pełniejszy obraz poprawnego wykorzystania interfejsów oferowanych przez jądro NetBSD.