(składnia)

Wojciech Sura: Mierzenie metryk kodu C# przy pomocy bibliotek Roslyn

Programista 6/2022 (105) listopad/grudzień [okładka]

Generowanie metryk kodu jest jednym z najprostszych zautomatyzowanych sposobów weryfikacji jakości kodu źródłowego. Statystyki numeryczne mają tę prostą zaletę, że śledząc konkretne wartości, możemy łatwo wskazać na poprawę lub pogorszenie określonego parametru. Na rynku istnieją gotowe rozwiązania, przy pomocy których metryki takie możemy wygenerować, ale czasami zdarza się, że wygodniej jest zrobić to samodzielnie – tym bardziej że do dyspozycji mamy świetne biblioteki z rodziny Microsoft.CodeAnalysis, znane niegdyś jako projekt Roslyn.