(składnia)

Justyna Nawrot, Anna Kędzierawska: Prawno-autorska ochrona programów komputerowych i elementów z nimi związanych

Programista 6/2022 (105) listopad/grudzień [okładka]

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych co do zasady obejmuje ochroną prawno-autorską programy komputerowe, jednakże nie wprowadza ich definicji. Nie każdy program komputerowy podlega ochronie prawno-autorskiej z samego tytułu bycia programem – decydują o tym jeszcze jego inne cechy, jak m.in. twórczy charakter. Z tego powodu w praktyce ustalenie, czy program albo jego poszczególne składowe podlegają ochronie, może nastręczać trudności. Kiedy zatem program lub aplikacja podlega ochronie? Co jeśli program powstał na zlecenie firmy z innego państwa niż Polska? Jak ochronić interfejs graficzny? Czy można objąć ochroną sam algorytm lub pomysł na program czy aplikację?