(składnia)

Dawid Borycki: Tworzenie aplikacji .NET Core w architekturze mikroserwisów

Programista 08/2018 październik/listopad [okładka]

Architektura mikroserwisów, konteneryzacja, DevOps i ciągła integracja to obecnie jedne z najczęściej pojawiających się wymagań w ofertach pracy dla twórców oprogramowania. Te technologie usprawniają bowiem cały proces wytwarzania oprogramowania, począwszy od implementacji, testowania, aż po faktyczne wdrożenie. Chociaż powstało już na ten temat bardzo dużo opracowań, to zazwyczaj ograniczają się one wyłącznie do pokazania, w jaki sposób „skonteneryzować” serwis Web API, a następnie utworzyć i skonfigurować proces wdrożeniowy w serwisie chmurowym, dostarczającym orkiestratora. W tym artykule uzupełnię luki dotyczące architektury mikroserwisów, opisując bardziej zaawansowane aspekty tworzenia aplikacji .NET Core w tej architekturze. Wykorzystam przy tym dobre praktyki dostarczane przez Microsoft.