(składnia)

Rysunek 1. Podejście modelocentryczne i podejście danocentryczne (opracowanie własne autora na podstawie [5]): W kierunku danocentrycznej sztucznej inteligencji

Programista 4/2023 (109) wrzesień/październik 2023 [okładka]

Według ekspertów prężny rozwój sztucznej inteligencji, którego jesteśmy w ostatnich miesiącach świadkami, to technologiczny przełom, który już chyba na zawsze zmieni postrzeganie świata. Dlatego podążając za trendami, w poniższym artykule postaram się przybliżyć temat danocentrycznej sztucznej inteligencji (ang. Data-centric AI) – dziedziny nauki skupiającej się na ulepszanie danych, a nie modelu.