(składnia)

Kamil Stolarski: Ulga na działalność innowacyjną – zmiany w prawie podatkowym

Programista 12/2015 (43) styczeń/luty [okładka]

1 stycznia 2016 r. w życie weszła ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Jak wynika z uzasadnienia do projektu tej ustawy, jej celem „jest wsparcie innowacyjności polskiej gospodarki zarówno od strony sektora nauki, jak i przedsiębiorstw. Proponowane zmiany powinny spowodować usunięcie wielu istotnych barier prawnych napotykanych przez polskie instytucje naukowe, a także stworzyć zachęty fiskalne dla przedsiębiorstw do podejmowania większego ryzyka”.